Mô hình nến Bearish Engulfing

  Mô hình nến Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm là một mô hình cặp hai nến ngược nhau trong một xu hướng tăng. Tiêu chuẩn của một mô hình nế

Xem thêm

Mô hình nến Bearish Harami

  Bearish Harami là hai nến cảnh báo khả năng xu hướng thay đổi sang giảm nếu nó xảy ra sau một xu hướng tăng.  Mô hình Harami không được xe

Xem thêm

Mô hình nến Bullish Engulfing

Mô hình Bullish Engulfing ​ Mô hình nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing) là một mô hình cặp hai nến ngược nhau xảy ra trong một xu hướ

Xem thêm

Mô hình nến Bullish Harami

Mô hình Bullish Harami Bullish Harami là hai nến dấu hiệu thay đổi xu hướng và dự báo khả năng tăng giá nếu nó xảy ra sau một xu hướng gi

Xem thêm

Mô hình nến Dark Cloud Cover

Mô hình Dark Cloud Cover | Bearish Piercing Line ​ Dark Cloud Cover (Bearish Piercing Line) là một mô hình xu hướng đảo chiều xảy ra t

Xem thêm

Mô hình nến Doji và Doji bóng dài

Doji và Doji bóng dài Một doji là một nến đơn có giá mở cửa và đóng cửa bằng nhau hoặc rất gần nhau. Nến doji báo hiệu sự do dự của thị trư

Xem thêm