Tin Tức

AUDUSD gia nhập lãnh thổ đột phá cho tuần tới

 AUDUSD là một giao dịch mua trên 0,7240, nhưng không phải trước khi có. Nhận xét đó được dựa trên đường xu hướng kéo dài từ mức cao tháng 12 năm 2018 cũng là mức kháng cự kênh giảm dần. Tất nhiên, AUDUSD không bao giờ đạt được điều đó. Nói cách khác, mức giá mà AUDUSD phá vỡ không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là liệu người mua có thể xóa kháng cự trên cơ sở đóng cửa hàng ngày hay không. Tại thời điểm này, đó dường như là một kịch bản có khả năng.

Bạn sẽ nhận thấy nơi AUDUSD đã kiểm tra mức kháng cự kênh này vào đầu tuần. Phiên thứ Tư đã gắn thẻ cấp độ và phiên thứ Năm đã bán hết từ mức 50 pips.  Chúng tôi biết thị trường đang chú ý đến nó. Vì vậy, nếu AUDUSD có thể xóa 0,7170 ngày hôm nay, chúng ta có thể có cơ hội mua trong tay vào đầu tuần tới. Đối với lực cản chính trên đường lên, hãy theo dõi chặt chẽ khu vực 0.7330. Một đóng ở trên đó sẽ lộ ra 0,7470 theo sau là 0,7660. Nhưng một lần nữa, AUDUSD cần đóng cửa hôm nay trên ngưỡng kháng cự tại 0,7170. Không có điều đó thì không có cơ hội mua vào tuần tới.

Kênh giảm dần AUDUSD

 

Admin Administrator
CFDs và FX là các sản phẩm đòn bẩy có rủi ro cao. Giao dịch không phù hợp với tất cả các đối tượng và có khả năng thua lỗ nhiều hơn số vốn ban đầu. Bạn không sở hữu, hoặc có bất kỳ quyền đối với các tài sản cơ bản.
×
Admin Administrator
CFDs và FX là các sản phẩm đòn bẩy có rủi ro cao. Giao dịch không phù hợp với tất cả các đối tượng và có khả năng thua lỗ nhiều hơn số vốn ban đầu. Bạn không sở hữu, hoặc có bất kỳ quyền đối với các tài sản cơ bản.

Để lại bình luận